Eğitim fakültesinin kaydına uzun saç-sakal ve şortla gidip de oradaki görevlinin “öğretmen olacaksınız” uyarısına boş boş seğirttiğim gün ve onu takip eden yıllarda öğretmen olmayı hiç düşünmemiştim. Fakülteye girdikten 8 yıl sonra, 2003 yılının Şubat ayında ise üzerimde takım elbiseyle dikiliyordum meslek lisesinin laboratuvarında... Büyük ve bahçeli bir evde birlikte yaşadığımız arkadaşlara bir eko-yerleşke oluşturmak için çabalarken, ‘rahat-hazır ol’lar, yoklamalar, törenler, marşlar bünyeye uymuyordu bir türlü.

Sahaf arkadaştan gelen Summerhill kitabı ilk kurtarıcı oldu benim için. Sonra sırasıyla; 2005 yılında düzenlenen 1. Alternatif Eğitim Sempozyumu, 2007 yılında kurduğumuz Alternatif Eğitim Derneği ve son olarak da BBOM. Her biri ve sayesinde tanıştığım insanlar eğitim, öğrenme, öğretme, okullaşma üzerine farkındalığımı artırdı, düşüncelerimi genişletti...

İzmir’de “Başka Bir Okul”u var etmek için 2013 Şubat ayında yapılan çağrıdan bu yana, eğitimde özgürlükçü, demokratik ve ekolojik modeller oluşturmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gözlemledim hep. Geçen iki yılda bunları başarmak için epey bilgi, beceri ve destek kazandığımızı düşünüyorum. Dört yaşına doğru ilerleyen kızım ve hayatlarına direkt ya da dolaylı olarak etki edebileceğimiz tüm çocuklar için artık kendimize ve birbirimize güvenme, işe koyulma zamanı.