Ekolojik Duruş

Ekolojik krizinin gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan, insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemidir. BBOM, doğayı ve onun bileşenlerini, insanlığın hizmetine sunulmuş "kaynaklar" olarak değil birer "varlık" olarak değerlendirir. Doğanın barındırdığı biyolojik çeşitlilik, öğrenme sürecinde kullanılabilecek en iyi araçken bu çeşitliliğinin ve iç uyumunun anlaşılması ve merkeze alınması, bugünkü toplumsal düzenin dayattığı "rekabet" koşullarından "işbirliği" koşullarına geçişin mümkün olabilmesinin de ilk adımıdır. Doğadaki bu çeşitliliği ve işbirliği ile oluşan dengeyi gören çocuklar, hem toplumdaki çeşitliliği benimseyecek hem de "kalkınma" olarak adlandırılan toplumsal yeniden üretim süreci yerine köklü, kalıcı, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir alternatif olduğunu keşfedecektir.

Bu anlamda BBOM modeli ve okulu, ekolojik felsefeyi merkeze alarak eğitim sürecinde farklı bir örnek sunmayı hedeflemektedir. BBOM okulunda müfredatın ele alınmasında temel yaklaşımlardan biri "ekoloji" konusunun müfredata içselleştirilmesiyle ekolojik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaktır. Tüketim yerine yeterli kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi, doğa içindeki tüm canlıların, doğal varlıklara eşit bir şekilde ulaşmaya hakkı olduğuna dair bilinç oluşturmak eğitimin öncelikli amaçlarından biri olacaktır. Bu bağlamda enerjinin ve doğal varlıkların doğru kullanımına, tüketimin asgari düzeye indirilmesine ve sürdürülebilir yaşam modellerine ilişkin ilkeler tüm okul yaşamı içinde var olacaktır.

Detaylı bilgi için:

BBOM 4 Eksen:

BBOM İlkeleri:

 • Eşitlik
 • Toplumsal Adalet
 • Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)
 • Dayanışma
 • Çoğulculuk
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)
 • Ayrımcılık Karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel)
 • Ekolojik Düşünce
 • Yaratıcılık
 • Üretkenlik
 • Dürüstlük
 • Öz Denetimcilik
 • Eleştirellik
 • Farkındalık
 • Empati