Demokratik Yönetim

BBOM Derneğinin önerdiği model, demokrasinin tüm unsurları ile okulun tüm bileşenlerince (öğretmen, aile, çevre vb.) içselleştirilmesine olanak sağlayacak bir yönetim yapısı öngörmektedir. Okulun tüm bileşenlerinin kendi alanı, kendi yaşamı ile ilgili doğrudan ya da dolaylı kararlara katılmaları ve eşit söz hakkına sahip olmaları ilkesel olarak kabul edilirken, çocukların bu katılımı bir hak olarak algılamalarını ve bu hakkı kullanmalarını sağlayacak sürdürülebilir mekanizmalar oluşturulacaktır.

BBOM okulunun bileşenlerinin ilkesel olarak hem meclis ve kurullar aracılığıyla karar alma sürecine katılma hakları olacak hem de bu kararların icrası aşamasında beslenme, temizlik, idari işler, vb. gibi tüm alanlarda istekleri, yatkınlıkları, tercihleri doğrultusunda sorumluluk sahibi olacaklardır.

BBOM okulunun demokratik katılım prensibinin dayandığı özerklik düşüncesi salt bir kendini gerçekleştirme düşüncesi üzerinden değil, gerek insan gerek doğa ilişkilerinde dayanışma ve paylaşım içermekte; çocukların sorumluluk, diğerkâmlık gibi değerlere dayanan özerk bireyler olarak deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için:

BBOM 4 Eksen:

BBOM İlkeleri:

 • Eşitlik
 • Toplumsal Adalet
 • Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)
 • Dayanışma
 • Çoğulculuk
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Şiddet Karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)
 • Ayrımcılık Karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel)
 • Ekolojik Düşünce
 • Yaratıcılık
 • Üretkenlik
 • Dürüstlük
 • Öz Denetimcilik
 • Eleştirellik
 • Farkındalık
 • Empati